Pokaz archiwum

Rekolekcje

Czym są Rekolekcje Ignacjańskie?

Ćwiczenia Duchowe są owocem duchowych przeżyć i wieloletniej refleksji św. Ignacego Loyoli, założyciela Towarzystwa Jezusowego (zakonu Jezuitów). Ich ogromna skuteczność i moc, sprawdzona przez samego Świętego i jego pierwszych towarzyszy, doprowadziła do oficjalnego zatwierdzenia książeczki Ćwiczeń w 1548 roku przez papieża Pawła III. W ten sposób Kościół wzbogacił się o nową metodę, ułatwiającą wewnętrzną przemianę i odkrywanie woli Bożej w człowieku.

Ćwiczenia Duchowe, powszechnie zwane Rekolekcjami Ignacjańskimi, stwarzają szczególną okazję wejścia, w klimacie modlitwy zakorzenionej w Słowie Bożym, w głąb samego siebie. Będąc drogą pogłębionego życia duchowego, przeprowadzają one rekolektanta przez kolejne etapy otwierania się na Boga. Odprawiane z otwartością i hojnością i zaangażowaniem mogą stać się szkołą pogłębionego życia wewnętrznego, która prowadzi do większego zaangażowania się w służbie Bożej w świecie. Są także szkołą modlitwy medytacyjnej i kontemplacyjnej.

Osobom stojącym przed wyborem drogi życia, Ćwiczenia Duchowe pomagają w dokonaniu właściwego wyboru. Są pomocne także do reformy życia oraz do pogłębienia i ożywienia doświadczenia wiary. Mogą stać się czasem spotęgowanego duchowego wzrostu.

Doświadczenie duchowe, które proponują Ćwiczenia św. Ignacego Loyoli, może być przeżyte w rozmaitych formach, oddając autentyczną myśl i ducha ich Autora.

Warunki owocnego przeżycia Ćwiczeń Duchowych:

  1. Szczere pragnienie przeżycia Ćwiczeń z pobudek religijnych.
  2. Osobiste przekonanie i dobrowolnie podjęta decyzja uczestnictwa w tych rekolekcjach.
  3. Przynajmniej wstępne praktykowanie modlitwy myślnej i przygotowanie się do rekolekcji przez przedłużoną modlitwę codzienną.
  4. Umiejętność obserwowania i analizowania własnych przeżyć, uczuć, poruszeń, wewnętrznych trudności oraz postawa otwartości w dzieleniu się nimi z kierownikiem duchowym (osobą duchowną lub świecką).
  5. Wewnętrzne skupienie i zgoda na zachowanie całkowitego milczenia przez cały czas trwania rekolekcji oraz wyłączenie telefonu komórkowego!
  6. Właściwe przeżycie rekolekcji domaga się dojrzałości i równowagi psychofizycznej, dlatego mogą angażować się w nie osoby z pewnym doświadczeniem życiowym (powyżej 21 roku życia).
  7. Ważne jest także, aby w rekolekcje nie wchodzić w stanie ostrych przeżyć emocjonalnych, stresów, kryzysów.

Uwaga! Udział w Ćwiczeniach Duchowych należy rozpocząć od rekolekcji Fundamentu. Są one niezbędnym etapem do dalszego uczestnictwa w rekolekcjach.

Data Nazwa - wyślij zgłoszenie Miejsca Rodzaj
06.01.2015 - 11.01.2015 Fundament Brak miejsc - lista rezerwowa Rekolekcje
24.01.2015 - 01.02.2015 I Tydzień Ćwiczeń Duchowych Wolne miejsca   Rekolekcje
24.01.2015 - 01.02.2015 II Tydzień Ćwiczeń Duchowych Wolne miejsca   Rekolekcje
24.01.2015 - 01.02.2015 IV Tydzień Ćwiczeń Duchowych Wolne miejsca   Rekolekcje
14.02.2015 - 22.02.2015 I Tydzień Ćwiczeń Duchowych Wolne miejsca   Rekolekcje
14.02.2015 - 22.02.2015 II Tydzień Ćwiczeń Duchowych Wolne miejsca   Rekolekcje
14.02.2015 - 22.02.2015 III Tydzień Ćwiczeń Duchowych Wolne miejsca   Rekolekcje
24.02.2015 - 01.03.2015 Fundament Wolne miejsca Rekolekcje
14.04.2015 - 19.04.2015 Fundament Wolne miejsca Rekolekcje
25.04.2015 - 03.05.2015 I Tydzień Ćwiczeń Duchowych Wolne miejsca   Rekolekcje
25.04.2015 - 03.05.2015 II Tydzień Ćwiczeń Duchowych Wolne miejsca   Rekolekcje
25.04.2015 - 03.05.2015 Z indywidualnym prowadzeniem Wolne miejsca   Rekolekcje
19.05.2015 - 24.05.2015 Fundament Wolne miejsca Rekolekcje
10.06.2015 - 14.06.2015 Rekolekcje Ignacjańskie dla Seniorów Wolne miejsca  Rekolekcje
16.06.2015 - 21.06.2015 Fundament Wolne miejsca Rekolekcje
27.06.2015 - 05.07.2015 I Tydzień Ćwiczeń Duchowych Wolne miejsca   Rekolekcje
27.06.2015 - 05.07.2015 III Tydzień Ćwiczeń Duchowych Wolne miejsca   Rekolekcje