07fdef5812ae3146043012e4fc26058a 5903bb0004ee43673d690e4eff57663a 63863b75334751cb8314d08622272aa6 83be838a1c68f11ef9e4e39de541f318 b28da3c831c3176879cecde96d31b9ca d84f2790b8548d70bb64ce74713227fe e349c9e99b303bc8206ff5cbf52af9eb

 

Słowem najczęściej używanym w Piśmie Świętym jest imię Boga i Jego liczne tytuły. Niewiele rzadsze jest słowo: słu­chać i Jego liczne synonimy: słyszeć, uważać, otwierać swoje uszy, nasłuchiwać itd. Ten fakt jest istotny, ponieważ mówi nam, jak ważne jest słuchanie słowa Bożego przekazanego w Biblii. Słowo Boże jest stwórcze, pełne mocy, zachęcające, pouczające, oczyszczające, pocieszające.

Psalmista nie chce, abyśmy przyjmowali słowo Boże obo­jętnie. Błaga: Obyście usłyszeli dzisiaj głos Jego:  Nie zatwardzajcie serc waszych... (Ps 95, 7-8).

W dzisiejszych czasach można zauważyć gwałtowny wzrost zainteresowania słowem Bożym. Istnienie dużej licz­by nowych tłumaczeń Biblii, w tym używających języka potocznego, ułatwia czytanie i modlenie się słowem Bożym. Liczne wykłady i konwersatoria zajmujące się Pismem Świętym umożliwiają nam lepsze poznanie Biblii. To wszystko jest ważne i bardzo potrzebne.

Najważniejsze jednakże jest to, że Biblia stała się nagle „modlitewnikiem” dla coraz większej liczby ludzi. A czytanie i rozważanie słowa Bożego, które dane jest nam na kartach Pisma Świętego, jest niezbędne. Bez Biblii nie może być autentycznego chrześcijaństwa. Nie może być żadnej praw­dziwej formacji religijnej, która nie miałaby korzeni w prze­kazie ewangelicznym. Biblia jest osobistym przesłaniem Boga do ciebie, do mnie. Co byś powiedział o osobie, która dostaje list od bardzo bliskiego przyjaciela i nie zadaje sobie trudu, żeby go otworzyć? Czyż słowo Boże nie jest często tak właśnie przez nas traktowane?

Zaproponowane poniżej czytania z Pisma Świętego i temat, który proponujemy tutaj, są próbą pomocy w posługiwaniu się słowem Bożym jako źródłem i podstawą naszej modlitwy.


BÓG MÓWI DO MNIE

Niełatwo jest nam przyjąć bardzo ważną prawdę, że trans­cendentny Bóg nieba i ziemi, Stwórca wszechświata, chce porozumieć się z nami osobiście. Niemniej rzeczywiście tak jest. Bóg wszechświata jest jednocześnie Osobą, która chce się porozumieć z każdym z nas nie tylko przez słowo zapi­sane, ale także przez swój głos w naszym wnętrzu. Mówi do nas pomiędzy wierszami tekstu Księgi.

Podane niżej odnośniki do Nowego Testamentu pokazują doniosłość Jego słowa w naszym życiu.

Dzień 1. - Rz 10,8-17

... Słowo to jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim (...) Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy jest stówo Chrystusa

Dzień 2. - 2 Tm 3,14-17

Wszelkie Pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania

Dzień 3. - Mt 13, 1-23

… szczęśliwe (…) i uszy wasze, że słyszą

Dzień 4. - J 1,1-14

A Słowo stało się ciałem

Dzień 5. - J 1,1-10

oznajmiamy (…) o Słowie życia

Dzień 6. - 2 Tes 2, 13-17

Zostaliście wybrani: ...wezwał was przez nasze głoszenie Ewangelii (…) Sam zaś Pan nasz (…) niech utwierdzi serca wasze we wszelkim czynie i dobrej mowie!

Dzień 7. - 1 Tes 1, 2-6; 2, 13

...gdy przyjęliście słowo Boże (…) nie jako słowo ludzkie, ale – jak jest naprawdę – jako słowo Boga

Sekretariat czynny:

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek

w godz. 10.00–12.00
oraz w godz. 15.00–17.00

W czasie trwania sesji/rekolekcji:

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek
w godz. 15.00–16.30

Wtorek - nieczynne!

Media społecznościowe

Gościmy

Odwiedza nas 39 gości oraz 0 użytkowników.

Ten serwis używa cookies!

Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę.

Zrozumiałem