07fdef5812ae3146043012e4fc26058a 5903bb0004ee43673d690e4eff57663a 63863b75334751cb8314d08622272aa6 83be838a1c68f11ef9e4e39de541f318 b28da3c831c3176879cecde96d31b9ca d84f2790b8548d70bb64ce74713227fe e349c9e99b303bc8206ff5cbf52af9eb

wpolowiedrogiBóg wszczepia w nasze serca wewnętrzny głód zażyłej, osobowej więzi z Nim, więzi, która wykształca się poprzez życie modlitwą. On sam zaprasza do słuchania tego, co mówi do nas przez słowa Pisma Świętego, byśmy słuchając uświadamiali sobie Jego pełną miłości obecność w nas. Świadomość tej obecności i nasza na nią odpowiedź tworzą postawę modlitwy kontemplacyjnej.

Modlitwa z Pismem Świętym może nas przemienić. Nasza osobista więź z Bogiem będzie się rozwijać, pozyskamy nowy, duchowy sposób myślenia, kształtowany na wzór Chrystusa. Bóg daje się nam poznać, gdy Go słuchamy. Objawia, że wie o nas wszystko. Odkrywamy, że kocha nas twórczą, opatrznościową, przebaczającą, uzdrawiającą, zbawczą miłością.

W naszej modlitwie z Pismem Świętym musimy starać się szukać odpowiedzi na pytanie: Co Bóg mówi do mnie tu i teraz? Ojcowie Soboru Watykańskiego zapewniają nas, że Chrystus jest obecny w swoim słowie, albowiem gdy w Kościele czyta się Pismo Święte, wówczas On sam mówi (Konstytucja o liturgii świętej, 7). My ze swej strony musimy słuchać w spokoju naszych serc.

BOŻE ZAPROSZENIE - Propozycje medytacji

Tematem modlitwy tego tygodnia jest rozważanie Bożego zaproszenia skierowanego specjalnie do ciebie. Bóg prosi, byś przyszedł do Niego, chce cię obdarzyć swoimi darami, zwłaszcza darem Bożego życia, darem siebie. Mówi, że Jego dary nie wymagają innej zapłaty niż twoja gotowość przyjęcia i użycia ich. Św. Paweł mówi, że nawet nasze zbawienie wieczne jest darem Boga.

Czytania proponowane na ten tydzień mówią o Bożym zaproszeniu.

Dzień 1. Iz 55, 1-13
Zaproszenie do przyjęcia łaski: O wszyscy spragnieni przyjdźcie do wody

Dzień 2.  Jr 1, 4-10
Bóg powołuje nas tak, jak powołał proroka: Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię

Dzień 3. Ps 95
Psalmista zaprasza nas do uwielbienia Boga za to, że nas wezwał do poznania Go

Dzień 4. Mk 6, 30-44
Jezus zaprasza nas do odpoczynku w odosobnieniu

Dzień 5. Mt 11, 28-30
Jezus zaprasza nas do przyjścia, kiedy jesteśmy obciążeni problemami i niepokojami

Dzień 6. Ap 3, 14-22
Jezus zaprasza nas do skruchy: Oto stoję u drzwi i kołaczę

Dzień 7. J 14, 1-14
Idę przecież przygotować wam miejsce (…) przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie

Sekretariat czynny:

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek

w godz. 10.00–12.00
oraz w godz. 15.00–17.00

W czasie trwania sesji/rekolekcji:

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek
w godz. 15.00–16.30

Wtorek - nieczynne!

Media społecznościowe

Gościmy

Odwiedza nas 14 gości oraz 0 użytkowników.

Ten serwis używa cookies!

Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę.

Zrozumiałem