07fdef5812ae3146043012e4fc26058a 5903bb0004ee43673d690e4eff57663a 63863b75334751cb8314d08622272aa6 83be838a1c68f11ef9e4e39de541f318 b28da3c831c3176879cecde96d31b9ca d84f2790b8548d70bb64ce74713227fe e349c9e99b303bc8206ff5cbf52af9eb

14-modlitwa_bez_slowW Konstytucji o liturgii świętej - pierwszym dokumencie opublikowanym przez II Sobór Watykański - znajdujemy wiele wzmianek dotyczących modlitwy kontemplacyjnej. Są tam takie wyrażenia jak: wierni (tzn. my wszyscy) nasycają się Misteriami Paschalnymi i zapalają się poprzez Eucharystię. Takiej samej terminologii używa się wtedy, gdy jest mowa o wyższych formach modlitwy.

Podobnie w Konstytucji o Objawieniu Bożym Ojcowie Soborowi zapewniają nas, że modląc się słowem Bożym, wierni będą wzrastali w rozumieniu Objawienia Bożego poprzez głębokie zrozumienie spraw duchowych, których doświadczają. Głębokie zrozumienie i doświadczenie spraw duchowych przychodzi w modlitwie kontemplacyjnej.

W modlitwie kontemplacyjnej doświadczamy prawdziwego znaczenia Bożej obecności. Trwamy w Nim. Doświadczamy Bożej miłości przepełniającej nas i w sercu próbujemy odpowiedzieć na tę wielką miłość. Kontemplację trudno zdefiniować, bo jest to osobiste doświadczenie Boga, nie dające się zwerbalizować. Pragniemy po prostu rozpływać się w Bożej obecności, być wyłącznie dla Niego, ale z wzajemnością.

W modlitwie kontemplacyjnej Jezus uobecnia się w nas. Jest to tajemnicza obecność, która upewnia nas o Jego miłości. Miłość szuka jedności. Doświadcza tej jedności w myślach, gdy ludzie są daleko od siebie, lub też w kontakcie z drugim człowiekiem. To takiej miłości szukamy w modlitwie kontemplacyjnej.

BÓG PRZYGOTOWUJE ŚWIAT

Adwent jest czasem ufnego oczekiwania. Jest przypomnieniem tych długich lat, w czasie których Izraelici czekali, ufali i modlili się o przyjście Mesjasza. Każdy dzień powinien być dla nas czasem oczekiwania, ponieważ czekamy na objawienie się Boga w naszym codziennym życiu. Postęp w naszym życiu modlitwą zależy od otwartości na Boga wyrażającej się duchowym ubóstwem. Tego rodzaju ubóstwa uczy nas Maryja w swojej pięknej pieśni - Magnificat.

Dzień 1. - Łk 1,46-55
...wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny

Dzień 2. - Jr 1,4-10
Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię

Dzień 3. - Tt 2,11-14
W przygotowaniu na przyjście Pana musimy porzucić wszystko, co nie prowadzi do Boga

Dzień 4. - Hbr 1,1-9
Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży!

Dzień 5. - Dz 13,22-25
... wyprowadził Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa

Dzień 6. - Tt 3,4-7
Gdy zaś ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga

Dzień 7. - Hbr 10,5-10
Przeto przychodząc na świat, mówi (...) Oto idę (...) abym spełniał wolę Twoją, Boże

Sekretariat czynny:

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek

w godz. 10.00–12.00
oraz w godz. 15.00–17.00

W czasie trwania sesji/rekolekcji:

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek
w godz. 15.00–16.30

Wtorek - nieczynne!

Media społecznościowe

Gościmy

Odwiedza nas 48 gości oraz 0 użytkowników.

Ten serwis używa cookies!

Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę.

Zrozumiałem