07fdef5812ae3146043012e4fc26058a 5903bb0004ee43673d690e4eff57663a 63863b75334751cb8314d08622272aa6 83be838a1c68f11ef9e4e39de541f318 b28da3c831c3176879cecde96d31b9ca d84f2790b8548d70bb64ce74713227fe e349c9e99b303bc8206ff5cbf52af9eb

modlitwa_sercaII Sobór Watykański pod działaniem Ducha Świętego rozpoczął program odnowy duchowej idącej w różnych kierunkach. Jednym z jej aspektów jest wzrost zainteresowania różnymi formami modlitwy. Chrześcijanie nie zadowalają się już tylko modlitwą ustną, ale zwracają się do wyższej formy modlitwy - modlitwy kontemplacyjnej.

Przez długi czas modlitwę kontemplacyjną uważano za specjalny przywilej wielkich mistyków lub osób z klasztorów kontemplacyjnych. Wymawiano się od tej formy modlitwy, jako niemożliwej dla kogoś żyjącego normalnym życiem. A przecież Duch Święty poprzez II Sobór Watykański, a także inne znaki, wskazuje, że wszyscy ludzie są powołani do świętości, znaczącej głębszą więź z Bogiem przez miłość wyrażaną w modlitwie.

Piąty rozdział Konstytucji dogmatycznej o Kościele nosi tytuł: „Powszechne powołanie do świętości w Kościele", a więc powołanie to odnosi się do wszystkich, niezależnie od indywidualnej drogi życia. W rozdziale tym jest napisano: "Pan Jezus, boski Nauczyciel i Wzór wszelkiej doskonałości, głosił uczniom swoim jakiegokolwiek stanu - wszystkim razem i każdemu z osobna - świętość życia, której sam jest sprawcą i dokonawcą: „Bądźcie wy tedy doskonali, jako i Ojciec wasz niebieski doskonały jest" (Mt 5,48). Na wszystkich bowiem zesłał Ducha Świętego, który miał ich wewnętrznie pobudzić, aby miłowali Boga z całego serca, z całej duszy, z całej myśli i ze wszystkiej siły swojej (por. Mk 12,30) i aby siebie wzajemnie tak miłowali, jak Chrystus ich umiłował (por.J 13,34; 15,12)".

Prawdziwa modlitwa jest pełna miłości. Kiedy przychodzimy do Boga w modlitwie, zwłaszcza w modlitwie kontemplacyjnej, uczymy się głębiej Go kochać.

BÓG ZACZYNA ODSŁANIAĆ PLAN ZBAWIENIA

Po wiekach tęsknoty, oczekiwania i modlitw o przyjście Mesjasza Bóg zaczyna odsłaniać ludziom swój plan zbawienia. Ale drogi Boże nie są drogami ludzkimi. Bóg potwierdza to przez proroka Izajasza: Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami (Iz 55,8).

Bóg przygotowuje Wcielenie swego Syna w niezwykły sposób. Udowadnia przez to naszym wątpiącym sercom, że wydarzenia te są możliwe tylko dzięki mocy Bożej. Nadzwy-cząjne środki, jakich używa, aby spełnić zbawcze czyny pośród nas, poznajemy poprzez modlitwę. Podobnie Bóg może działać w życiu każdego z nas, kiedy postępujemy w wierze i pozostajemy otwarci na Jego cuda.

Dzień 1. - Iz 2,2-5
Chodźcie, wstąpmy na Górę Pańską (...) Niech nas nauczy dróg swoich

Dzień 2. - Łk 1,5-24
Zwiastowanie narodzin Jana Chrzciciela: Będzie to dla ciebie radość i wesele

Dzień 3. - Łk 1,26-38
Gotowość Maryi: Oto ja służebnica Pańska

Dzień 4. - Łk 1,39-45
Nawiedzenie: ...a Duch Święty napełnił Elżbietę

Dzień 5.-Mt 1,18-24
Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki

Dzień 6. - Łk 1,57-66
Narodziny Jana Chrzciciela: ...i mówił, wielbiąc Boga

Dzień 7. - Łk 1,67-80
Kantyk Zachariasza: ...aby nasze kroki zwrócić na drogę pokoju

Sekretariat czynny:

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek

w godz. 10.00–12.00
oraz w godz. 15.00–17.00

W czasie trwania sesji/rekolekcji:

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek
w godz. 15.00–16.30

Wtorek - nieczynne!

Media społecznościowe

Gościmy

Odwiedza nas 74 gości oraz 0 użytkowników.

Ten serwis używa cookies!

Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę.

Zrozumiałem