Pokaz archiwum

Rekolekcje

Czym są Rekolekcje Ignacjańskie?

Ćwiczenia Duchowe są owocem duchowych przeżyć i wieloletniej refleksji św. Ignacego Loyoli, założyciela Towarzystwa Jezusowego (zakonu Jezuitów). Ich ogromna skuteczność i moc, sprawdzona przez samego Świętego i jego pierwszych towarzyszy, doprowadziła do oficjalnego zatwierdzenia książeczki Ćwiczeń w 1548 roku przez papieża Pawła III. W ten sposób Kościół wzbogacił się o nową metodę, ułatwiającą wewnętrzną przemianę i odkrywanie woli Bożej w człowieku.

Ćwiczenia Duchowe, powszechnie zwane Rekolekcjami Ignacjańskimi, stwarzają szczególną okazję wejścia, w klimacie modlitwy zakorzenionej w Słowie Bożym, w głąb samego siebie. Będąc drogą pogłębionego życia duchowego, przeprowadzają one rekolektanta przez kolejne etapy otwierania się na Boga. Odprawiane z otwartością i hojnością i zaangażowaniem mogą stać się szkołą pogłębionego życia wewnętrznego, która prowadzi do większego zaangażowania się w służbie Bożej w świecie. Są także szkołą modlitwy medytacyjnej i kontemplacyjnej.

Osobom stojącym przed wyborem drogi życia, Ćwiczenia Duchowe pomagają w dokonaniu właściwego wyboru. Są pomocne także do reformy życia oraz do pogłębienia i ożywienia doświadczenia wiary. Mogą stać się czasem spotęgowanego duchowego wzrostu.

Doświadczenie duchowe, które proponują Ćwiczenia św. Ignacego Loyoli, może być przeżyte w rozmaitych formach, oddając autentyczną myśl i ducha ich Autora.

Warunki owocnego przeżycia Ćwiczeń Duchowych:

  1. Szczere pragnienie przeżycia Ćwiczeń z pobudek religijnych.
  2. Osobiste przekonanie i dobrowolnie podjęta decyzja uczestnictwa w tych rekolekcjach.
  3. Przynajmniej wstępne praktykowanie modlitwy myślnej i przygotowanie się do rekolekcji przez przedłużoną modlitwę codzienną.
  4. Umiejętność obserwowania i analizowania własnych przeżyć, uczuć, poruszeń, wewnętrznych trudności oraz postawa otwartości w dzieleniu się nimi z kierownikiem duchowym (osobą duchowną lub świecką).
  5. Wewnętrzne skupienie i zgoda na zachowanie całkowitego milczenia przez cały czas trwania rekolekcji oraz wyłączenie telefonu komórkowego!
  6. Właściwe przeżycie rekolekcji domaga się dojrzałości i równowagi psychofizycznej, dlatego mogą angażować się w nie osoby z pewnym doświadczeniem życiowym (powyżej 21 roku życia).
  7. Ważne jest także, aby w rekolekcje nie wchodzić w stanie ostrych przeżyć emocjonalnych, stresów, kryzysów.

Uwaga! Udział w Ćwiczeniach Duchowych należy rozpocząć od rekolekcji Fundamentu. Są one niezbędnym etapem do dalszego uczestnictwa w rekolekcjach.

Data Nazwa - wyślij zgłoszenie Miejsca Rodzaj
13.09.2014 - 21.09.2014 I Tydzień Ćwiczeń Duchowych Brak miejsc - lista rezerwowa   Rekolekcje
13.09.2014 - 21.09.2014 III Tydzień Ćwiczeń Duchowych Brak miejsc - lista rezerwowa   Rekolekcje
23.09.2014 - 28.09.2014 Fundament Brak miejsc Rekolekcje
23.09.2014 - 28.09.2014 Fundament cz. 2 Brak miejsc Rekolekcje
18.10.2014 - 26.10.2014 I Tydzień Ćwiczeń Duchowych Brak miejsc - lista rezerwowa   Rekolekcje
18.10.2014 - 26.10.2014 II Tydzień Ćwiczeń Duchowych Brak miejsc - lista rezerwowa   Rekolekcje
18.10.2014 - 26.10.2014 III Tydzień Ćwiczeń Duchowych Brak miejsc - lista rezerwowa   Rekolekcje
04.11.2014 - 07.11.2014 Rekolekcje dla kapłanów Wolne miejsca     Rekolekcje
08.11.2014 - 16.11.2014 I Tydzień Ćwiczeń Duchowych Wolne miejsca   Rekolekcje
08.11.2014 - 16.11.2014 Z indywidualnym prowadzeniem Brak miejsc - lista rezerwowa   Rekolekcje
09.12.2014 - 14.12.2014 Fundament Wolne miejsca Rekolekcje